Dobrý deň všetkým, ktorí ste zavítali na našu stránku. Vitajte! :-)
Na úvod sa trochu predstavíme

Sme partia kamarátov, ktorí sa poznajú skoro od detstva. Vyštudovali sme školy, zamestnali sa, každý si ideme pracovne svojou cestou, postupne si zakladáme rodiny, ale stále sme tí istí kamaráti, ktorí majú spoločné záujmy.

Názory sa nám už vekom a skúsenosťami občas líšia, ale vieme si veci vydiskutovať. Keď sa nám niečo nepáči, nechceme len šomrať s pohárom v ruke, ale v rámci možností sa realizovať a priložiť ruku ku dielu a spraviť dobrú vec.

Keďže spraviť dobrú vec nie je vždy len o chuti a znalosti spraviť ju, ale je potrebné občas mať aj nejaké to euro (napr. na drevo, z ktorého spravíte lavičku a pod.), rozhodli sme sa v roku 2009 angažovať v treťom sektore a zriadiť neinvestičný fond NEZÁVISLOSŤ, n.f.

Jednoducho povedané, hlavne cez 2 % dane zbierame peniaze a financujeme dobré veci nepodnikateľského charakteru.

Napríklad vidíme, že domov dóchodcov má 100 klientov, z toho je 20 odkázaných na vozík, avšak pri väčšine vstupov do domova chýbajú nájazdy pre invalidné vozíky (a dlhodobo sa to nerieši – lebo legislatíva, lebo financie, lebo …). Zároveň však existuje x domácich majstrov, ktorí keď majú materiál, vyrobia aj nemožné. Takže dáme peniaze na materiál takémuto domácemu majstrovi a nájazd je za pár dní spravený a domov dôchodcov ho veľmi rád užíva.

Ak by ste potrebovali vedieť detailnejšie z právnej stránky čo to vlastne ten neinvestičný fond je, či to nie je niečo podobné ako neslávne známe nebankovky posledných rokov, tak celú súvisiacu legislatívu si môžete pozrieť tu – Centrálny portál pre neziskové organizácie.

Zároveň na našej www stránke v časti úradné dokumenty, budete môcť vidieť výročné správy fondu, čiže informácie koľko a ako peniaze získavame a na čo ich používame.

Použitie peňazí fondu ma jednoduchý princíp:
Maximálne 15% príjmov ide na administratívu fondu (poplatky za bankové účty, účtovníctvo, www stránka a pod.). Celých zvyšných minimálne 85% príjmov ide na dobré veci.

Okruh dobrých vecí nám vymedzuje zákon, takže finančne podporiť môžeme tieto oblasti života – oblasti v zákone o neinvestičných fondov.

Tu by sme naše rozprávanie v tejto časti skončili a odporučíme Vás na zvyšné časti našej www stránky, kde nájdete informácie:

Ďakujeme za prečítanie, dôveru, inšpiráciu a …

Aj keď nebude svet okolo nás nikdy úžasný, zlepšiť si ho môžeme. :-)

Tomáš, Peter, Marián a Jaro

Členovia neinvestičného fondu – NEZÁVISLOSŤ, n.f.

Údaje organizácie
Názov: NEZÁVISLOSŤ, n.f.
Sídlo: Krčméryho 14, 976 31
Hronsek
IČO: 450 232 55
DIČ: 2022 976 604
Číslo účtu:
SK1902000000002834748751
 
Telefón: 0915 777 929
Email: info@nezavislostnf.sk